';

Gwarancja

Długość
gwarancji

W DentiMedical głównym celem jest najwyższa jakość. Dlatego też na wykonywane przez nas usługi medyczne udzielamy:

0
miesięcznej gwarancji

Warunki
gwarancji

24-miesięczna gwarancja obowiązuje, gdy pacjent:

 1. odbywa wizyty kontrolne w DentiMedical co 6 miesięcy,
 2. wykonuje higienizację jamy ustnej w DentiMedical co 6 miesięcy (higienizacja obejmuje usuwanie kamienia i lakierowanie zębów),
 3. dba prawidłowo o codzienną higienę jamy ustnej.

W wypadku niedostosowania się do powyższych warunków, gwarancja ulega skróceniu do 12 miesięcy.

Przedłużenie
gwarancji

Istnieje możliwość wydłużenia gwarancji na:

 • wypełnienia,
 • prace protetyczne

o kolejne 12 miesięcy, jeśli zostaną spełnione trzy powyższe warunki i zostanie złożona pisemna deklaracja.

Utrata
gwarancji

Gwarancja przepada w następujących sytuacjach:

 • niedostosowanie się do powyższych trzech punktów warunków gwarancji,
 • przy dwukrotnym niestawieniu się (bez wcześniejszego odwołania) na umówione i potwierdzone wizyty (z wyłączeniem zdarzeń losowych lub braku możliwości powiadomienia przez recepcję).

Gwarancja nie obejmuje:

 • zabiegów w przypadku, gdy pacjent przerwał zaplanowane leczenie lub gdy cierpi na nieleczoną wadę zgryzu,
 • zabiegów, gdy pacjent nie stosuje się do zaleceń lekarza dotyczących higieny jamy ustnej i protez,
 • zabiegów, gdy pacjent nie zgłasza się na wizyty kontrolne wyznaczone po zakończeniu leczenia,
 • przypadków gdy, pacjent użytkuje lub przechowuje protezy niezgodnie z zaleceniami lekarza, samodzielnie dokonuje korekt, przeróbek, napraw,
 • gdy uległ wypadkowi w wyniku którego doszło do uszkodzenia uzupełnień,
 • wykonania zabiegów, gdy pacjent cierpi na bruksizm (zgrzytanie zębami),
 • gdy ma postępujące zaniki kostne powodujące osiadanie protez,
 • uszkodzeń powstałych na drodze mechanicznej, naturalnego zaniku kości, chorób przyzębia (paradontozy) lub chorób ogólnoustrojowych, mających niekorzystny wpływ na terapię stomatologiczną (np. osteoporoza),
 • prac tymczasowych – korony tymczasowe, wypełnienia tymczasowe, akrylowe protezy natychmiastowe,
 • prac wykonywanych na wyraźne życzenie pacjenta, które nie są optymalnymi rozwiązaniami rekomendowanymi przez lekarza,
 • jeśli bezpośrednio po wykonaniu wypełnienia zęba konieczne jest leczenie kanałowe, wypełnienie wykonywane jest w ramach gwarancji, natomiast pacjent ponosi koszt leczenia kanałowego,
 • leczenia kanałowego oraz ponownego leczenia kanałowego,
 • pęknięć i złamań koron zębów w trakcie leczenia kanałowego,
 • pęknięć i złamań koron zębów leczonych kanałowo, które nie zostały wzmocnione odbudowami protetycznymi (wkład koronowo-korzeniowy, korona, onlay),
 • uszkodzeń powstałych w wyniku uzupełnienia tylko części brakujących zębów lub niewykonania na żądanie pacjenta całego zaplanowanego leczenia,
 • uszkodzeń powstałych w wyniku braku odpowiedniej higieny jamy ustnej,
 • zmiany koloru pracy protetycznej na życzenie pacjenta, po wcześniejszej akceptacji.
Marzysz o pięknym uśmiechu?
Z radością pomożemy Ci spełnić to marzenie!
Skontaktuj się z nami już teraz.