';

Leczenie implantologiczne

Konsekwencje braków w uzębieniu

Brak nawet pojedynczego zęba, zwłaszcza w przednim odcinku łuku zębowego, nie jest obojętny dla całego układu zębowego i stanowi duży problem ze względów:

  • estetycznych,
  • czynnościowych – zaburzenie gryzienia i żucia pokarmów,
  • psychologicznych – zmniejszenie poczucia pewności siebie.

Jeśli brakuje Ci jednego, lub kilku zębów, to należy je uzupełnić jak najszybciej i to nie tylko z powodów estetycznych.

Jeśli się tego nie zrobi, to zostawienie pustego miejsca po zębie powoduje, że zęby zaczynają się przesuwać lub wysuwać celem szukania kontaktu zgryzowego, co powoduje, że sąsiednie zęby już po kilku miesiącach przechylą się do luki po usuniętym zębie, ząb z przeciwległego łuku zębowego będzie się wydłużał, aby spotkać inne, z którymi mógłby kontaktować, a kość w miejscu gdzie usunięto ząb będzie zanikała.

Na czym polega leczenie implantologiczne?

Utrata jednego lub większej ilości zębów daje kilka możliwości ich uzupełnienia. Oprócz klasycznych uzupełnień protetycznych (w postaci: koron, mostów, protez), nowoczesną metodą jest umieszczenie w kości implantu (wszczepu), czyli sztucznego korzenia.

Implanty zębowe po odpowiednim i precyzyjnym zaplanowaniu zostają umieszczone chirurgicznie w szczęce bądź w żuchwie, tworząc w ten sposób fundament dla umocowania:

Wprowadzenie implantu i osadzenie korony:

Implant

Implanty zębowe to niewielkie, tytanowe śruby, służące do uzupełniania braków zębowych oraz do poprawy stabilizacji protez zębowych. Implanty są imitacją prawdziwego korzenia zęba, gdyż są wykonane z tytanu, który zrasta się z kością.

Implantologia jest obecnie doskonałą alternatywą dla klasycznych rozwiązań protetycznych.

Przy braku pojedynczego zęba nie jesteśmy zmuszeni do szlifowania zębów sąsiednich, szczególnie wtedy, gdy są one zdrowe lub posiadają istotny wpływ na estetykę uzębienia, zwłaszcza w odcinku przednim.

Duże braki zębowe mogą stanowić pewne problemy ich rekonstrukcji. Niekorzystne rozmieszczenie lub duży stopień zniszczenia zębów to kolejne czynniki, które wpływają na trwałość uzupełnienia protetycznego. Stosując implanty dajemy sobie większą możliwość rozwiązań, oszczędzając własne zęby.

Hotspot image

Implanty wszczepione w różnym
czasie, można ze sobą łączyć.

Oznacza to, że są one pewnego
rodzaju inwestycją na przyszłość.

Powodzenie zabiegów

Wskaźnik powodzenia zabiegów wprowadzenia implantów do kości jest jak na medycynę bardzo wysoki i wynosi:

94% – 98%

Pozytywna integracja implantu z tkanką kostną:

Przy założeniu, że Pacjent przestrzega odpowiedniej higieny jamy ustnej.
Choroby dziąseł, które towarzyszą złej higienie, mogą doprowadzić do utraty implantu.

0
po 3 latach
0
po 10 latach
0
po 15 latach

Chcesz wiedzieć więcej?

Przejdź do naszego informatora, w którym znajdziesz
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Tytan

Długotrwałe powodzenie zabiegu zawdzięczamy specjalnemu stopowi tytanu, z którego wykonane są implanty. Organizm człowieka akceptuje tytan i traktuje go jako materiał biozgodny z tkanką kostną. Dzięki temu w trakcie okresu gojenia kość narasta wokół implantu i w ten sposób można potraktować implant jak naturalny korzeń zęba.

Tytan jest materiałem na tyle wytrzymałym, aby sprostać obciążeniom, jakim podlegają korzenie naturalnych zębów.

Liczne badanie związane z tytanem wykazały, że nie wpływa on na organizm w sposób alergiczny, dlatego może być bezpiecznie stosowany.

Marzysz o pięknym uśmiechu?
Z radością pomożemy Ci spełnić to marzenie!
Skontaktuj się z nami już teraz.