';

Nasz zespół

Lekarze stomatolodzy

Lek. stom. Jarosław Żądło

Specjalizacja: endodoncja mikroskopowa, protetyka

Uczestnik niezliczonej ilości kursów i szkoleń, co przekłada się na rozległą, całościową wiedzę na tematy stomatologiczne od strony teoretycznej, ale i przede wszystkim praktyczno-klinicznej.

W DentiMedical specjalizuje się w mikroskopowym leczeniu kanałowym, protetyce oraz nowoczesnej stomatologii adhezyjnej. Jest odpowiedzialny za konsultacje i merytoryczny nadzór nad rozległymi i poważnymi rekonstrukcjami uśmiechu.

Poprzez specjalistyczne, zagraniczne i krajowe staże oraz szkolenia zgłębia wiedzę z zakresu endodoncji, protetyki, jak również implantologii. Posiadany pakiet wiedzy w sposób przyjazny i zrozumiały przekazuje pacjentom, aby „odtajemniczyć” stomatologię oraz by pacjent zrozumiał potrzebę leczenia i stał się partnerem w czasie terapii.

Sam specjalizując się w wybranych dziedzinach stomatologii, wraz z dr Anią zaprosił do współpracy wybitnych lekarzy-pasjonatów, specjalizujących się w swoich dziedzinach, tworząc autorski zespół lekarzy specjalistów, mogący sprostać każdemu wyzwaniu.

 • Najlepsi z Najlepszych. Twoja droga do gwiazd. Dni Stomatologii Amerykańskiej. Michael Miyasaki, DDS, Sally McKenzie, CMC, Leslie Fang, MD, PhD, Lorin Berland, DDS, Arthur „Kit” Waters, DDS (2004)
 • Innowacyjne metody preparacji pod korony i mosty (2010)
 • Practical Solutions of Problems in Endodontics (2004)
 • Licówki porcelanowe na zęby górne i dolne (2003)
 • Zdrowe przyzębie kluczem do sukcesu w realizacji procedur stomatologicznych (2011)
 • Nowoczesność i skuteczność: „Chirurgia – Implanty – Diagnostyka RTG” (2005)
 • Tiolox kurs chirurgiczno – implantologiczny (2005)
 • Odbudowa estetyczna zębów na wkładzie koronowo-korzeniowym z włókna szklanego (2007)
 • Acetal Dental Presing – materiał termoplastyczny alternatywą dla metalu w wykonawstwie prac protetycznych (2011)
  Mosty kompozytowe na włóknie szklanym – odbudowa siekacza bocznego (2007)
 • Morfologia i estetyka w powiązaniu z precyzją i funkcją uzupełnień stałych (2005)
 • Leczenie endodontyczne i rekonstrukcja zębów w trudnych przypadkach (2011)
 • Licówki, wkłady, nakłady, korony kompozytowe – zęby przednie i boczne (2005)
 • Praktyczne rozwiązywanie problemów w endodoncji (2004)
 • Interdyscyplinarna współpraca gwarancją powodzenia w stomatologii (2005):
  • Aspekty etyczne w praktyce stomatologicznej
  • Licówki pełnoceramiczne
  • Jeszcze endodoncja czy już implantologia
  • Implantoprotetyka
 • Magnetyczne systemy retencyjne w protetyce (2004)
 • Odbudowa estetyczna wg zasad anatomicznej techniki warstwowej autorstwa Dr Lorenzo Vaniniego (2005)
 • Funkcje i dysfunkcje narządu żucia. Praktyczne spojrzenie na zagadnienia z zakresu okluzji w codziennej praktyce. Jak rozpoznać i leczyć zaburzenia narządu żucia (2008)
 • Nowoczesne metody endodontyczne oraz rekonstrukcja zębów leczonych endodontycznie (2007)
 • Sesja perio-protetyka. Praktyczna periodontologia – oparta na wiedzy naukowej. Protezy stomatologiczne wykorzystujące precyzyjne elementy retencyjne (tzw. protezy kombinowane)
 • IV Sesja Międzynarodowa – Festiwal stomatologii włoskiej (2005):
  • m. in. Endodoncja i stomatologia odtwórcza XXI wieku
  • Retreatment – jak leczyć trudne przypadki?
  • Jak zrozumieć stomatologię adhezyjną
  • Estetyka przednich zębów po leczeniu endodontycznym
  • Technologia i endodoncja
  • Odbudowa techniką pośrednią zębów w odcinku bocznym
 • Szkolenie protetyczne (2005)
 • Zasady współczesnej endodoncji (2008)
 • Projektowanie protez szkieletowych (2005)
 • Ergonomia w stomatologii. Zajęcia warsztatowe (2005)
 • Estetyczne materiały do wypełnień i konstrukcji koron (2011)
 • Planowanie leczenia trudnych przypadków protetycznych (2007)
 • System zarządzania jakością w radiologii stomatologicznej (2007)
 • Najczęstsze współczesne zabiegi stomatologiczne, cz. II. Piękny, czy bestia – kompozyt kontra kompozyt (2004)
 • Endoprotetyka. Włókna szklane i węglowe w zastosowaniu klinicznym. Wkłady koronowo-korzeniowe. Zespół endodontyczny  (2005)
 • Kliniczne postępowanie przy wykonawstwie uzupełnień całoceramicznych (2010)
 • Antybiotykoterapia zakażeń w stomatologii (2010)
 • Planowanie uzupełnień protetycznych (2009)
 • Rola lekarza stomatologa w rozpoznawaniu i leczeniu wybranych urazów czaszki twarzowej – pierwsza pomoc i co dalej…? (2009)
 • Sesja Radiologii Optident Trophy (2004)
 • Protezy całkowite – teoria i praktyka – część kliniczna (2008)
 • Nowoczesne techniki kompozytowe w stomatologii (2006)
 • Diagnostyka endodontyczna – Anatomia zębów w aspekcie Endo (2007)
 • Preendo – przygotowanie do zabiegów endodontycznych. Koferdam – mityczna guma (2007)
 • Podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja zewnętrzna (2007)
 • Konferencja naukowo-szkoleniowa IV Śląskich Targów Stomatologicznych (2011)
 • Postępowanie w wybranych stanach zagrożenia życia w praktyce lekarza stomatologa (2007)
 • Adhezja a trwałość i estetyka wypełnień z materiałów kompozycyjnych (2007)
 • Układ ruchowy narządu żucia a rehabilitacja protetyczna i leczenie ortodontyczne (2011)
 • Jak ograniczyć powikłania w leczeniu endodontycznym. Jak bezpiecznie pracować instrumentami rotacyjnymi (2011)
 • Elementy minimalnej interwencji jako nowoczesne podejście do leczenia próchnicy (2007)
 • Zastosowanie włókien szklanych we współczesnej stomatologii: odbudowa estetyczna wzmacniana włóknem szklanym, bezpośrednie korony i mosty kompozytowe. Szynowanie rozchwianych zębów przy pomocy włókien szklanych. Odbudowa zębów po leczeniu endodontycznym z wykorzystaniem modelowanych wkładów z włókien szklanych (2007)
 • Systemy informatyczne wspomagające realizację usług medycznych (2010)
 • Podstawowe zasady i metody opracowania systemu kanałowego. Różnice pomiędzy narzędziami ręcznymi a mechanicznymi. Podstawowe techniki opracowywania kanałów korzeniowych. Analiza przypadków klinicznych (2007)
 • Licówki porcelanowe na zęby górne i dolne (2010)
 • Wydłużanie klinicznych koron zębów – wskazania, metodyka zabiegu.(2007)
 • Nowoczesne metody leczenia stomatologicznego z wykorzystaniem włókien szklanych i kompozytów protetycznych dla lekarzy (2007)
 • Czy warto sięgać po produkty naturalne w nowoczesnej profilaktyce i terapii stomatologicznej (2011)
 • Planowanie leczenia trudnych przypadków protetycznych (2007)
 • System zarządzania jakością w radiologii stomatologicznej – aktualny stan prawny (2007)
 • Estetyczna odbudowa utraconych twardych tkanek zęba (2004)
 • Lasery w stomatologii (2007)
 • Pacjent hematologiczny w gabinecie stomatologicznym (2007)

Lek. stom. Anna
Muniga-Żądło

Specjalizacja: ortodoncja

Ukończyła Akademię Medyczną z wynikiem ponad dobrym.

W DentiMedical specjalizuje się w nowoczesnej ortodoncji oraz protetyce.

Stomatologia wymaga od lekarza dentysty, aby pozostawać na bieżąco z najnowszymi rozwiązaniami medycznymi i technologicznymi, których w tej dziedzinie nie brakuje. W tym celu doktor Ania bierze udział w wielu konferencjach i szkoleniach dotyczących m.in. nowoczesnych metod leczenia w stomatologii estetycznej, nowoczesnej ortodoncji i protetyce.

W trakcie studiów kilkukrotnie odbyła praktyki, pracując w gabinetach stomatologicznych w Stanach Zjednoczonych oraz była obserwatorem pracy stomatologów w Holandii i Wielkiej Brytanii.

Jej rozległe zainteresowania zawodowe obejmują zarówno zagadnienia związane ze stomatologią estetyczną, jak też ortodoncją, czyli stomatologiczną dziedziną zajmującą się wadami zgryzu oraz protetyką, czyli rekonstrukcją zniszczonych lub brakujących zębów.

Pani doktor Ania posiada także wybitny zmysł estetyczny, co powoduje, że często proszona jest jako konsultant przy wielu dużych rekonstrukcjach uśmiechu.

 • Interdyscyplinarna współpraca gwarancją powodzenia w stomatologii (2005):
  • Aspekty etyczne w praktyce stomatologicznej
  • Licówki pełnoceramiczne
  • Jeszcze endodoncja, czy już implantologia
  • Implantoprotetyka
 • Magnetyczne systemy retencyjne w protetyce (2004)
 • Ortodoncja a staw skroniowo-żuchwowy i drogi oddechowe, Rick L. Grant, DMD, IBO (USA) (2008)
 • System zarządzania jakością w radiologii stomatologicznej – aktualny stan prawny (2007)
 • Estetyczna odbudowa utraconych twardych tkanek zęba (2004)
 • Diagnoza, planowanie oraz mechanika i przebieg leczenia ortodontycznego. Thomas J. Hughes, DDS, IBO (USA) (2008)
 • Odbudowa estetyczna wg zasad anatomicznej techniki warstwowej autorstwa Dr Lorenzo Vaniniego (2005)
 • Funkcje i dysfunkcje narządu żucia. Praktyczne spojrzenie na zagadnienia z zakresu okluzji w codziennej praktyce.
  Jak rozpoznać i leczyć zaburzenia narządu żucia (2008)
 • Diagnostyka endodontyczna – Anatomia zębów w aspekcie Endo (2007)
 • Leczenie ortodontyczne dzieci i dorosłych przy zastosowaniu aparatu łuku prostego (2010)
 • Preendo – przygotowanie do zabiegów endodontycznych. Koferdam – mityczna guma (2007)
 • Podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja zewnętrzna (2007)
 • Ortodoncja dla dentystów ogólnie praktykujących cz.II (2009)
 • Lasery w stomatologii (2007)
 • Pacjent hematologiczny w gabinecie stomatologicznym (2007)
 • Nowoczesne metody endodontyczne oraz rekonstrukcja zębów leczonych endodontycznie (2007)
 • IV Sesja Międzynarodowa – Festiwal stomatologii włoskiej(2005):
  • m. in. Endodoncja i stomatologia odtwórcza XXI wieku
  • Retreatment – jak leczyć trudne przypadki?
  • Jak zrozumieć stomatologię adhezyjną
  • Estetyka przednich zębów po leczeniu endodontycznym
  • Technologia i endodoncja
  • Odbudowa techniką pośrednią zębów w odcinku bocznym
 • Szkolenie protetyczne (2005)
 • Ortodoncja dla dentystów ogólnie praktykujących cz. III (2009)
 • Kompleksowe techniki zakańczania przypadków ortodontycznych z akcentem na estetykę. Steve A. Galella, DDS, IBO(USA) (2008)
 • III Sesja International Association for Orthodontics, Brock Rondeau, DDS, IBO, DABCP (2009)
 • Acetal Dental Presing – materiał termoplastyczny alternatywą dla metalu w wykonawstwie prac protetycznych (2011)
 • IV sesja International Association for Orthodontics (2009)
 • Postępowanie w wybranych stanach zagrożenia życia w praktyce lekarza stomatologa (2007)
 • Adhezja a trwałość i estetyka wypełnień z materiałów kompozycyjnych (2007)
 • Elementy minimalnej interwencji jako nowoczesne podejście do leczenia próchnicy (2007)
 • Licówki porcelanowe na zęby górne i dolne (2010)
 • Zastosowanie włókien szklanych we współczesnej stomatologii: odbudowa estetyczna wzmacniana włóknem szklanym, bezpośrednie korony i mosty kompozytowe. Szynowanie rozchwianych zębów przy pomocy włókien szklanych. Odbudowa zębów po leczeniu endodontycznym z wykorzystaniem modelowanych wkładów z włókien szklanych (2007)
 • Podstawowe zasady i metody opracowania systemu kanałowego. Różnice pomiędzy narzędziami ręcznymi a mechanicznymi. Podstawowe techniki opracowywania kanałów korzeniowych. Analiza przypadków klinicznych (2007)
 • II sesja International Association for Orthodontics (2008)
 • Oddychanie przez usta: negatywny wpływ na model wzrostu twarzy, stan zdrowia, osiągnięcia w szkole oraz zachowanie. Yosh Jefferson, DMD, MAGD (USA) (2009)
 • Decyzje, dylematy i dramaty we współczesnym leczeniu ortodontycznym. Derek Mahony (Australia) (2009)
 • Ortodoncja neuromuskularna – Zaawansowana diagnostyka strukturalna oraz leczenie strukturalne ciała i zgryzu (2009)
 • Wydłużanie klinicznych koron zębów – wskazania, metodyka zabiegu (2007)
 • Nowoczesne metody leczenia stomatologicznego z wykorzystaniem włókien szklanych i kompozytów protetycznych dla lekarzy (2007)
 • Planowanie leczenia trudnych przypadków protetycznych (2007)
 • Zasady współczesnej endodoncji (2008)
 • Jak wyjść wzmocnionym z kryzysu. Hans Seeholzer (Niemcy) (2010)
 • Projektowanie protez szkieletowych (2005)
 • Ergonomia w stomatologii. Zajęcia warsztatowe (2005)
 • Planowanie leczenia trudnych przypadków protetycznych (2007)
 • Ortodoncja dla dentystów ogólnie praktykujących cz. I (2009)
 • System zarządzania jakością w radiologii stomatologicznej (2007)
 • Najczęstsze współczesne zabiegi stomatologiczne, cz. II. Piękny, czy bestia – kompozyt kontra kompozyt (2004)
 • Endoprotetyka. Włókna szklane i węglowe w zastosowaniu klinicznym. Wkłady koronowo-korzeniowe. Zespół endodontyczny (2005)
 • Kliniczne postępowanie przy wykonawstwie uzupełnień całoceramicznych (2010)
 • Antybiotykoterapia zakażeń w stomatologii (2010)
 • Planowanie uzupełnień protetycznych (2009)
 • Rola lekarza stomatologa w rozpoznawaniu i leczeniu wybranych urazów czaszki twarzowej – pierwsza pomoc i co dalej…? (2009)
 • Najlepsi z Najlepszych. Twoja droga do gwiazd. Dni Stomatologii Amerykańskiej. Michael Miyasaki, DDS, Sally McKenzie, CMC, Leslie Fang, MD, PhD, Lorin Berland, DDS, Arthur ”Kit” Waters, DDS (2004)
 • Nowoczesne techniki kompozytowe w stomatologii (2006)

Lek. stom. Irena Kiełb

Specjalizacja: stomatologia dziecięca

Dr Irena zajmuje się leczeniem ortodontycznym, szczególnie dzieci. Ma wieloletnie doświadczenie w leczeniu wad zgryzu oraz przywracaniu pięknych uśmiechów. Z życzliwością i pogodą ducha podchodzi do naszych najmłodszych pacjentów, z którymi ma bardzo dobry kontakt. Jej sprawdzone metody leczenia pozwalają uzyskać proste i ładne zęby.

Lek. stom. Piotr Buńda

Specjalizacja: chirurgia stomatologiczna

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w chirurgii stomatologicznej odpowiedzialny jest w DentiMedical za konsultacje i wykonywanie trudnych przypadków chirurgicznych, m.in. zatrzymane zęby ósme, czy też zęby trudne do usunięcia.

Lek. stom. Agata Weksej

Specjalizacja: stomatologia ogólna I stopnia

Pasjonatka endodoncji, czyli leczenia kanałowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zabiegach z użyciem mikroskopu stomatologicznego. Wyspecjalizowała się w endodoncji mikroskopowej, czyniąc tę dziedzinę stomatologii przyjemną i skuteczną dla pacjenta.

Lek. stom. Karolina
Kołodziejska-Rybak

Specjalizacja: odbudowy estetyczne

Specjalizuje się w rozległych odbudowach estetycznych w zakresie stomatologii zachowawczej oraz protetyki. Dzięki cechom charakteru takim jak: rzeczowość, cierpliwość i wyrozumiałość, dr Karolina w sposób zrozumiały i przyswajalny dla pacjenta tłumaczy konieczność, przebieg i etapy leczenia.

Lek. stom. Sylwia Nowik

Specjalizacja: stomatologia zachowawcza

Ponad wszystko stawia dobro pacjenta. Jej stanowczość i silny charakter połączony z częstym uśmiechem, owocuje szczerym zadowoleniem pacjentów z wizyty. Ponadto dzięki umiejętności perswazji i motywacji, konsekwentnie realizuje zaplanowane rekonstrukcje. Jej precyzja z jednoczesnym dynamizmem owocuje zdrowymi uśmiechami naszych pacjentów.

Lek. stom. Paula Połeć

Specjalizacja: endodoncja

Łącząc pogodę ducha, cierpliwość i specjalistyczną wiedzę, potrafi zjednać sobie nawet najbardziej niesfornego pacjenta. Z uśmiechem przyjmuje naszych milusińskich, sprawiając, że wizyty w gabinecie często stają się wyczekiwaną przyjemnością. W pracy jest niezwykle precyzyjna i skrupulatna. Przeprowadziła wiele zabiegów, dzięki którym nasi Pacjenci odzyskali piękny uśmiech.

Personel pomocniczy

Marta Sraga

Asystentka stomatologiczna

Odpowiada za prawidłowy przebieg procesów dezynfekcji i sterylizacji. Czuwa nad kontaktami z laboratorium technicznym: pertraktuje dogodne terminy oraz dba m. in. o to, by prace protetyczne zostały wykonane na czas. Jej opanowanie i dokładność przekładają się na efektywne realizowanie wykonywanych zadań.

Katarzyna Leksander

Asystentka stomatologiczna

Z uwagi na swoje kierunkowe protetyczne wykształcenie jest asystentką, której głównym polem działania są zabiegi i odbudowy protetyczne. Jej wieloletnie doświadczenie i ogromna wiedza w temacie zapewnia kompleksową opiekę nad pacjentem w trakcie niejednokrotnie długiego leczenia protetycznego.

Marzysz o pięknym uśmiechu?
Z radością pomożemy Ci spełnić to marzenie!
Skontaktuj się z nami już teraz.