';

Regulamin

Umawianie pacjentów na wizytę

Szanując czas naszych pacjentów i dbając o ich zadowolenie, planujemy terminy wizyt na konkretną godzinę. Kompetentna recepcjonistka dopomoże w podjęciu decyzji, który z lekarzy DentiMedical będzie najbardziej odpowiednim specjalistą w sprawach konkretnego problemu stomatologicznego.

Pacjenci zapisywani są osobiście w recepcji bądź telefonicznie przez recepcjonistkę,  która  po przeprowadzeniu wstępnego wywiadu szacuje, ile czasu zarezerwować na wizytę. Podczas rozmowy rejestracyjnej recepcjonistka prosi o wstępne określenie celu wizyty: ból zęba, kolejna wizyta leczenia, usuniecie zęba, chirurgia, implanty, leczenie pod mikroskopem,uzupełnienie brakujących zębów, leczenie dzieci, leczenie ortodontyczne, wybielanie zębów.

Na standardową wizytę przeznaczamy od 30-45 minut.

Na wizytę endodontyczną (mikroskopowe leczenie kanałowe) lub protetyczną od 60 do 120 minut.

Na dzień przed umówionym terminem wizyty lub w dniu wizyty recepcjonistka potwierdza wizytę za pomocą wiadomości SMS.

Lekarz nie udziela konsultacji przez telefon ani w innym miejscu niż bezpośrednio przy fotelu dentystycznym w gabinecie.

Pierwsza wizyta

Na pierwszej wizycie poprosimy pacjenta o wypełnienie Ankiety Zdrowotnej oraz zapoznanie się z Cennikiem i niniejszym Regulaminem. Po konsultacji stomatologicznej lekarz przedstawi pacjentowi plan leczenia i wstępny kosztorys. Wyjątek stanowi wizyta w trybie nagłym (ból zęba, złamanie zęba lub inne nagłe zdarzenie) kiedy to pacjentowi udzielana jest tylko pierwsza pomoc stomatologiczna.

Kolejność  przyjmowania pacjentów

Bezwzględne pierwszeństwo mają osoby zapisane na wizytę. Staramy się robić wszystko, aby nie było opóźnień w przyjmowaniu pacjentów. Jednakże ze względu na dokładność i specyfikę wykonywanych zbiegów zdarza się, że niestety czasami występują nieprzewidziane sytuacje i niektóre zabiegi przedłużają się, co powoduje zaburzenie rytmu wizyt terminowych. W takich wypadkach, szanując czas naszych pacjentów, staramy się informować o zajściu takiego zdarzenia telefonicznie. Dlatego prosimy, aby pacjenci mieli przygotowaną odpowiednią rezerwę czasową na wizytę i ze zrozumieniem podchodzili do kilkunastominutowych opóźnień.

Lista rezerwowa

Aby przyspieszyć termin wizyty proponujemy zapisanie się na listę rezerwową. Z tej listy wpisujemy pacjenta na pierwsze miejsce zwolnione przez innego pacjenta.

Odwoływanie wizyt

W interesie pacjenta jest powiadomienie DentiMedical (najpóźniej 12 godzin przed wizytą) o rezygnacji z umówionej wizyty, bowiem opłata rezerwacyjna za nieodwołanie wizyty i zarezerwowany bez potrzeby czas lekarza wynosi 50,00 PLN za każde 30 minut.

Opłata wnoszona jest przed kolejną wizytą i jest warunkiem przyjęcia pacjenta.

W przypadku nieobecności na 2 kolejnych wizytach pacjent traci kolejne zarezerwowane wizyty. Warunkiem przyjęcia jest wniesienie opłaty rezerwacyjnej na konto bankowe lub osobiście w recepcji na 2 dni robocze przed wizytą. Recepcja  pracuje od godz. 9.00 do 20.00.

Spóźnienia na wizytę

Spóźnienia na wizytę powyżej 15 minut są traktowane jako rezygnacja z wizyty. Po tym czasie przyjmowany jest kolejny zapisany pacjent.

Honoraria

W recepcji można uzyskać również informację o cenach specjalistycznych konsultacji lekarskich, badań diagnostycznych i zabiegów. Najbardziej wyczerpujących informacji o przewidywanym koszcie zabiegu udzieli pacjentowi lekarz prowadzący. Tylko wysokiej klasy specjalista, znający dokładnie problem medyczny i stomatologiczny swojego pacjenta w oparciu o wiedzę i doświadczenie może rekomendować optymalny sposób leczenia.

W DentiMedical każdego pacjenta traktujemy indywidualnie, dlatego leczenie stomatologiczne i jego koszt jest również kwestią indywidualną. Cena za leczenie zależy od bardzo wielu czynników, między innymi od problemu, z którym zgłasza się pacjent, od stopnia zniszczenia zęba lub zębów, rodzaju materiału wykorzystywanego podczas leczenia oraz od sposobu i technologii, którą wykorzystano w trakcie terapii.

Honoraria lekarzy za leczenie stomatologiczne zawarte są w Cenniku. W przypadku planowanego leczenia protetycznego konieczne będzie wpłacenie przez pacjenta zaliczki w wysokości 30% całkowitej wartości uzupełnienia protetycznego. W przypadku konieczności rozszerzenia zabiegu i wykonania dodatkowych czynności, trudnych do zdiagnozowania w pierwszej fazie leczenia, a wynikłych w trakcie zabiegu i koniecznych do wykonania, pacjent zostaje pouczony i poinformowany o dodatkowych kosztach.

Gwarancja

W trosce o dobro pacjenta pracownicy i współpracownicy DentiMedical wykonują swoje usługi z należytą starannością na najwyższym poziomie. Udzielamy 24 miesięcznej gwarancji na wykonane w DentiMedical wypełnienia oraz uzupełnienia protetyczne. Jeżeli w okresie 2 lat nastąpi zdarzenie podlegające gwarancji wówczas w ciągu 14 dni od zgłoszenia zostanie nieodpłatnie naprawione lub wymienione na nowe.

Szczegóły gwarancji

Powikłania

Przed zaplanowaniem leczenia stomatologicznego pacjent musi być świadomy, że mimo największej staranności lekarza w trakcie leczenia dochodzi czasami do niechcianych i nie podlegających reklamacji powikłań takich jak:

 • ból leczonego zęba lub tkanek otaczających
 • szczękościsk
 • pęknięcie, złamanie zęba
 • obrzęk, ropień, krwiak
 • krwawienie po zabiegu chirurgicznym
 • podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie
 • reakcja alergiczna na zastosowane leki
 • zaostrzenie współistniejących schorzeń

Wystąpienie powikłań może spowodować u pacjenta między innymi:

 • dyskomfort i stres spowodowany bólem
 • konieczność przyjmowania leków mających znaczenie u kierowców i kobiet w ciąży
 • problemy natury estetycznej
 • problemy z jedzeniem i mówieniem
 • nieprzewidziane wcześniej leczenie kanałowe
 • nieplanowaną ekstrakcję zęba i leczenie protetyczne

Większość z wymienionych powikłań szybko mija  bez śladu. Nie należy jednak planować wizyty u dentysty tuż przed ważnymi wydarzeniami takimi jak wyjazd na urlop czy rodzinna uroczystość.

Udostępnianie danych pacjenta

Pacjent wyraża stosowne zgody podczas zakładania karty. Dotyczą one:

 • upoważnienia innej osoby do otrzymywania informacji o stanie zdrowia pacjenta oraz udzielanych świadczeniach zdrowotnych,
 • upoważnienia innej osoby do otrzymywania wyników badań pacjenta oraz dokumentacji medycznej,
 • przetwarzania (przechowywania, wykorzystywania) danych osobowych pacjenta przez placówkę.

Pacjent ma pełny wgląd do swojej dokumentacji medycznej w obecności lekarza stomatologa oraz na życzenie może otrzymać odpis karty (dotyczy to również osoby upoważnionej przez pacjenta).

Marzysz o pięknym uśmiechu?
Z radością pomożemy Ci spełnić to marzenie!
Skontaktuj się z nami już teraz.